รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (ภาคใต้) ณ จังหวัดระนอง

วันที่ 04 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 843
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อบรมการรำมโนราห์บทครูสอน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชุมชน จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ในการผูกผ้าประดับในงานพิธีต่างๆ ณ โรงเรียน อบจ.๓ (บ้านนา)

Power by: Startup Design & Network