รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

วันที่ 23 ธ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 852
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง 
ในวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อบรมการรำมโนราห์บทครูสอน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชุมชน จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ในการผูกผ้าประดับในงานพิธีต่างๆ ณ โรงเรียน อบจ.๓ (บ้านนา)

Power by: Startup Design & Network