การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 07 ก.ค. 2563กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                 นางสาวสุภาภรณ์  พัฒน์ทอง         นางสาวศิริญญา  ไสยรินทร์
                                        หัวหน้ากลุ่มสาระ                                     ผู้ช่วยครู

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สุดยอดเมนูผัก
ข้าวผัดเบญจรงค์
แกงเลียงผัก


เมี่ยงผักห่อไข่


สาคูกล้วยตาก

Power by: Startup Design & Network