คณิตศาสตร์

วันที่ 12 ก.ค. 2563


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                        นางสาวปทุมวรรณ       บุญแก้ว    

        ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง   

                                                                                           นางสาววริศรา   สุทธิรักษ์    


 

                ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน 


               

                                                                                                  นางสาวอรวรรณ    จันทร์สุข

                           

                                                                   
                                                         
                        นางสาวฐิติมา    ชูคงนวน  

                                                                                                                           

Power by: Startup Design & Network